Ch‚ssis G. Hanin in Marche-en-Famenne, fabricatie en plaatsing van PVC, aluminium en stalen raamwerken.

 


  ● Realisaties

 
CHASSIS G. HANIN
Fabricatie en plaatsing van
PVC, aluminium
en stalen raamwerken
Vieille route de Liège 3a
6900 Marche-en-Famenne
Tél. : 084 32 71 71
Fax : 084 31 50 87
Mail : info@hanin.be
N° Ent. : BE 0447.019.550

Geopend van maandag tot vrijdag van 7.00 tot 18.00 u en op ZATERDAG van 9.00 tot 17.00 u.


 

Stalen

_____________________________________________________________________

Home > Stalen > Realisaties